Upravni odjel za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije uputio je apel jedinicama lokalne samouprave na području naše županije koji prenosimo u cijelosti:

Uslijed sinoćnjeg nevremena nastala je velika materijalna šteta na stambenim objektima općine Bošnjaci čijim je stanovnicima žurno potreban crijep svih vrsta. Molimo sve gradonačelnike i načelnike ukoliko na svom području imaju saznanja o mogućim donacijama svih vrsta crijepa te žele i mogu snositi trošak prijevoza da isti dostave u Općinu Bošnjake na adresu Vladimira Nazora 4, Bošnjaci (prostor Zadruge).

Ukoliko postoji crijep za donaciju, a nemate mogućnosti osigurati prijevoz, molimo Vas javiti se u Općinu Bošnjake na broj telefona: 032/846-966 ili e-mail: opcina.bosnjaci@vu.t-com.hr.