Nacionalne manjine

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) prvi je put u pravni sustav Republike Hrvatske uveo institucije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Njihov je osnovni, zakonom utvrđeni cilj, osigurati sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i zastupati interese nacionalnih manjina na razini jedinica lokalne samouprave u kojima su osnovane.

Proces uvođenja tih specifičnih manjinskih institucija u pravni i politički život Republike Hrvatske počeo je nakon održavanja prvih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u svibnju 2003. godine. Temeljem Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine 25/19) izbori za članova vijeća nacionalnih manjina i izbori za predstavnika nacionalnih manjina održavaju se istodobno, prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine (održani su u lipnju 2007., srpnju 2011., svibnju 2015. svibnju 2019. godine, svibnju 2023 godine).

Sukladno kriterijima utvrđenih Ustavnim zakonom vijeće nacionalnih manjina županijske razine ima 25 članova koji se biraju neposrednim, tajnim glasovanjem na razdoblje od četiri godine.

Mandat članova vijeća nacionalnih manjina izabranih na izborima počinje danom konstituiranja vijeća nacionalnih manjina i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih

manjina u jedinicama.

(2) Mandat predstavnika nacionalnih manjina počinje prvog radnog dana koji slijedi nakon dana objave konačnih rezultata izbora i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina.

 Na izborima 2023 godine  izabrani su  5 županijskih  vijeća- bošnjačke, mađarske , rusinske, slovačke i srpske nacionalne manjine i predstavnici albanske, njemačke i ukrajinske nacionalne manjine.

Radi usklađivanja i unaprjeđivanja zajedničkih interesa vijeća i predstavnici su temeljem Sporazuma o osnivanju Koordinacije nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije osnovali zajedničko koordinacijsko tijelo.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 07. studenog 2023. godine u Vukovaru, za predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije izabran je Svetislav Mikerević, a za zamjenika predsjednika Zvonko Kostelnik, te tajnik vijeća Dušan Latas.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32261 Rajevo selo, Gunjanska 34

tel: 098/180 8991; 099/266 6601;

e-mail: zijadpezerovic@gmail.com  bosnjacka-manjina.vsz@hotmail.com

Predsjednik: Zijad Pezerović

Zamjenik predsjednika: Ibrahim Vejsilović

Tajnica vijeća:Helena Pezerović

Vijeće mađarske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

VUKOVÁR-SZERÉM MEGYE MAGYAR KISEBBSÉGI TANÁCSA

32000 Vukovar,  Marina Držića 7,  32000 Vukovar,Stanka Vraza 19

tel: 099/592 6889; 091/405 1991

e-mail: rozalija.jakumetovic@gmail.com

Predsjednica: Rozalija Jakumetović

Zamjenik predsjednice: Zoltan Čerepeš

Vijeće rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

РАДА РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ ВУKOBAPCKO-CPИMCKEЙ ЖУΠΑΗИÏ 

32000 Vukovar,  Županijska 9; 32000 Vukovar, A. Stepinca 45

tel: 099/424 9899;   098/184 3351;

e-mail: vijecerusinskevsz@gmail.com

Predsjednik: Zvonko Kostelnik

Zamjenik predsjednika: Miroslav Đitko.

Tajnica vijeća : Marijana Džudžar

Vijeće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY ŽUPY VUKOVARSKO-SRIEMSKEJ ŽUPY

32236 Ilok, Vlatka Kraljevića 85

tel:   098/198-3163 ; 099/6588 220

e-mail: vsnm-ilok@hotmail.com

Predsjednik: Milan Pucovsky

Zamjenik predsjednika: Vlatko Mudroh 

Tajnica vijeća: Ana Pucovsky,

Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

ВЕЋЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 1

tel: 032/422 061 ;  098/759 285 ; 099/812 9999 ;

e-mail: vsnm@vu.t-com.hr

Predsjednik: Svetislav Mikerević

Zamjenica predsjednika: Vesna Vujić

Tajnik vijeća: Dušan Latas

Predstavnik albanske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

Osman Azizi

32000 Vukovar, Županijska 106

tel: 098/940 7168,

e-mail: djani.azizzi@gmail.com ;

 

zamjenica predstavnika: Nadije Azizi

32000 Vukovar , Županijska 106

Predstavnica njemačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

Dara Mayer

32000 Vukovar, 204.Vukovarske brigade 42

tel:   098/866-180 ;

e-mail: dara.mayer@gmail.com

 

zamjenica predstavnice: Martina Uglik,

32000 Vukovar, Lavoslava Ružičke 9,

tel: 095/9156 423

e-mail: martinauglik@gmail.com  

Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

Tetyana Kochnyeva

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 70

tel:      098/945-1675

e-mail: tetyanaramac@gmail.com

 

zamjenica predstavnice:Olesja Raguž

32 000 Vukovar, Dobriše Cesarića 5

tel:097/7311 268;

e-mail: oleska10@gmail.com