Župan

Franjo Orešković, mag.iur.

zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 9, 32000 Vukovar

032 / 454-201

032 / 454-200

franjo.oreskovic@vusz.hr

Životopis

 • rođen 3. listopada 1977. u Vukovaru
 • diplomirani pravnik
 • oženjen, otac jednog djeteta

Obrazovanje 

 • diplomirao na Pravnom fakultetu u Osijeku

Karijera

 • 2021. – zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije
 • 2021. – ravnatelj Javne ustanove Lučka uprava Vukovar
 • 2013. – 2020. – pravnik u Tehnostan d.o.o.
 • 2004. – 2013. – referent za protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu; referent za građevinske radove; pomoćni radnik
 • 2003. – 2004. –  zaštitar
 • 1998. – prodavač i voditelj skladišta
 • 1996. – 1997. – skladištar

Stranačke dužnosti

 • 2022. – potpredsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije
 • 2021. – 2022. – potpredsjednik Gradskog odbora HDZ-a Vukovar
 • 2010. – 2013. – predsjednik Temeljnog ogranka HDZ-a Borovo naselje, Kriva bara i Kudeljara

Ostalo

 • aktivan u brojnim sportskim udrugama