Zamjenici župana

Franjo Orešković, mag.iur.

zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 9, 32000 Vukovar

032 / 454-201

franjo.oreskovic@vusz.hr

Životopis

 • rođen 3. listopada 1977. u Vukovaru
 • diplomirani pravnik
 • oženjen, otac jednog djeteta

Obrazovanje 

 • diplomirao na Pravnom fakultetu u Osijeku

Karijera

 • 2021. – zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije
 • 2021. – ravnatelj Javne ustanove Lučka uprava Vukovar
 • 2013. – 2020. – pravnik u Tehnostan d.o.o.
 • 2004. – 2013. – referent za protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu; referent za građevinske radove; pomoćni radnik
 • 2003. – 2004. –  zaštitar
 • 1998. – prodavač i voditelj skladišta
 • 1996. – 1997. – skladištar

Stranačke dužnosti

 • 2022. – potpredsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije
 • 2021. – 2022. – potpredsjednik Gradskog odbora HDZ-a Vukovar
 • 2010. – 2013. – predsjednik Temeljnog ogranka HDZ-a Borovo naselje, Kriva bara i Kudeljara

Ostalo

 • aktivan u brojnim sportskim udrugama

Srđan Jeremić, mag. oec.

zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 9, 32000 Vukovar

032 / 454-301

srdjan.jeremic@vusz.hr

Životopis
 • rođen 5. ožujka 1975. u Vukovaru
 • magistar ekonomije
 • otac jednog djeteta
  Obrazovanje
 • diplomirao na Univerzitetu u Novom Sadu – Ekonomskom fakultetu u Subotici
  Karijera
 • 2021. – zamjenik župana Vukovarsko – srijemske županije
 • 2017. – 2021. – predsjednik Zajedničkog vijeća općina
 • 2007. – 2017. – Borovo d.d. ( pripravnik, samostalni referent nabave i prodaje, glavni referent nabave i prodaje, pomoćnik direktora )
Stranačke dužnosti
 • 2013. – član Glavnog odbora SDSS-a
 • 2017. – 2021. – član Predsjedništva SDSS-a
 • 2020. – potpredsjednik SDSS-a Vukovarsko – srijemske županije
 • 2016. – 2020. – predsjednik općinske organizacije SDSS-a općine Borovo
 • 2009. – 2013. – predsjednik Nadzornog odbora SDSS-a
 • 2008. – 2016. – potpredsjednik općinske organizacije SDSS-a općine Borovo
 • Od 1999. – član Samostalne demokratske srpske stranke
  Ostalo
 • 2013. – 2021. – predsjednik općinskog vijeća općine Borovo
 • 2005. – 2013. – potpredsjednik općinskog vijeća općine Borovo
 • Član je većeg broja udruga i sportskih klubova