Radna tijela

RADNA TIJELA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 1. Mandatno povjerenstvo
 2. Odbor za izbor i imenovanja
 3. Odbor za Statut i Poslovnik
 4. Odbor za financije i proračun
 5. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih  manjina
 6. Odbor za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež
 7. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 8. Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport
 9. Odbor za poljoprivredu
 10. Odbor za promet i veze
 11. Odbor za gospodarstvo
 12. Odbor za branitelje i braniteljske udruge
 13. Odbor za ravnopravnost spolova
 14. Odbor za prekograničnu suradnju
 15. Odbor za energetsku učinkovitost
 16. Odbor za međužupanijsku suradnju
 17. Odbor za pitanja i problematiku umirovljenika
 18. Odbor za predstavke i pritužbe
 19. Odbor za priznanja