NAJAVE

Najava 24. Sjednice Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/24-01/04                                                     URBROJ: 2196-03-24-1 Vinkovci, 23. veljače 2024. Na temelju...

Najava 23. Sjednice Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/09                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 04. prosinca 2023. Na temelju...

Najava 21. Sjednice Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/08                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 13. listopada 2023. Na temelju...

Najava 20. Sjednice Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/07                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 18. rujna  2023. Na temelju...