NAJAVE

Najava 25. Sjednice Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/24-01/10                                         URBROJ: 2196-03-24-1 Vinkovci, 13. svibnja 2024. Na temelju...

Najava 24. Sjednice Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/24-01/04                                                     URBROJ: 2196-03-24-1 Vinkovci, 23. veljače 2024. Na temelju...

Najava 23. Sjednice Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/09                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 04. prosinca 2023. Na temelju...