Županijska skupština

25. sjednica Skupštine – 23.05.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/24-01/10                                         URBROJ: 2196-03-24-1 Vinkovci, 13. svibnja 2024. Na temelju...

24. sjednica Skupštine – 07.03.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/24-01/04                                                     URBROJ: 2196-03-24-1 Vinkovci, 23. veljače 2024. Na temelju...

23. sjednica Skupštine – 14.12.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/09                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 04. prosinca 2023. Na temelju...

21. sjednica Skupštine – 26.10.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/08                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 13. listopada 2023. Na temelju...

20. sjednica Skupštine – 28.09.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/07                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 18. rujna  2023. Na temelju...