Županijska skupština

23. sjednica Skupštine – 14.12.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/09                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 04. prosinca 2023. Na temelju...

21. sjednica Skupštine – 26.10.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/08                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 13. listopada 2023. Na temelju...

20. sjednica Skupštine – 28.09.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 024-03/23-04/07                                                                            URBROJ: 2196-03-23-1 Vinkovci, 18. rujna  2023. Na temelju...