Javnost rada Skupštine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Tijela javne vlasti obvezna su javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja sjednica Skupštine i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad. Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Javnost rada Skupština osigurava javnim karakterom svojih sjednica, obavještavanjem javnosti o svim bitnim pitanjima svoga djelovanja putem sredstava javnog priopćavanja, objavljivanjem odluka i drugih općih akata i na druge načine.

Javnim sjednicama Skupštine imaju pravo prisustvovati i građani. Način prisustvovanja građana sjednicama Skupštine određuje tajnik Skupštine. Tajnik Skupštine može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici Skupštine zbog prostora i održavanja reda.

Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici iskaže veći broj osoba, tajnik Skupštine odredit će osobe koje mogu prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesenih prijava. Građani zbog toga moraju najaviti svoju nazočnost najmanje tri radna dana prije datuma održavanja sjednice Županijske skupštine ispunjavanjem i dostavom obrasca – Zahtjev za nazočnost.