Iz Matičnog ureda

OBAVIJEST O RADU MATIČNOG UREDA TOVARNIK U MJESECU KOLOVOZU 2023.

Uredovni dani Matičnog ureda Tovarnik su ponedjeljak, srijeda i petak. Matični ured Tovarnik neće raditi 04.08.2023. i 09.08.2023. godine.

U slučaju potrebe, u navedene dane stranke se za sve informacije i usluge mogu obratiti matičnim uredima koji će raditi po ustaljenom rasporedu.

OBAVIJEST O RADU MATIČNIH UREDA U SRPNJU I KOLOVOZU 2023.

Za vrijeme godišnjih odmora matični uredi u Vukovarsko-srijemskoj županiji radit će prema sljedećem rasporedu:

 

  1. Matični ured Vukovar – svaki dan,
  2. Matični ured Vinkovci – svaki dan,
  3. Matični ured Županja – svaki dan,
  4. Matični ured Ilok – radi utorkom i četvrtkom, a neće raditi jedino 17.08.2023. godine,
  5. Matični ured Otok i Nijemci – neće raditi u vremenu od 28.07.2023. do 14.08.2023. godine,
  6. Matični ured Tovarnik – neće raditi u vremenu od 11.07.2023. do 26.07.2023. godine,
  7. Matični ured Ivankovo – neće raditi u vremenu od 10.07.2023. do 28.07.2023. godine,
  8. Matični ured Drenovci – u vremenu od 17.08.2023. do 01.09.2023. godine radit će ponedjeljkom i petkom,
  9. Matični ured Gunja – u vremenu od 17.08.2023. do 01.09.2023. godine radit će utorkom i četvrtkom,
  10. Matični ured Vrbanja – u vremenu od 17.08.2023. do 01.09.2023. godine radit će srijedom.

 

U slučaju potrebe, stranke se za sve informacije i usluge mogu obratiti matičnim uredima koji rade.

Obavijest o radu MU Ilok

Od 10.5. 2022. godine Matični ured Ilok će imati uredovne dane UTORAK I ČETVRTAK u Iloku, Trg N. Iločkog 13, od 8,00 do 14,00 sati.

Kontakt: matured.ilok@vusz.hr, 032/590-108

Za sve ostale dane možete se javiti u Matične urede Tovarnik ili Vukovar

DOKUMENTI