Župan Božo Galić obišao je danas gradilište Drvno-tehnološkog centra „Slavonski hrast“ u Poduzetničkoj zoni Ambarine u općini Gradište. Nakon obilaska, u prostorijama Općine Gradište, održan je koordinacijski sastanak s nadzornim inženjerima, projektantima i izvođačima radova.

Uz župana Božu Galića, obilasku gradilišta i koordinacijskom sastanku nazočili su i predsjednik Drvnog klastera Slavonski hrast dr.sc. Josip Faletar, dopredsjednik Drvnog klastera Slavonski Hrast Mijo Ćošković, načelnik općine Gradište Srećko Papac, predstavnik stručnog nadzora Tihomir Maras, predstavnik izvođača radova Emil Tuša, direktor Centra kompetencija d.o.o. dr. sc. Ivan Ambroš i zamjenica direktora Centra kompetencija d.o.o. Ana Bošković.

Unatoč izvanrednim okolnostima radovi na izgradnji odvijaju se planiranom dinamikom te se očekuje dovršetak objekta i prije roka u prvoj polovici 2021. godine.

Ostale aktivnosti na projektu uključuju provedbu postupaka javne nabave za opremanje vrhunskom opremom za potrebe našeg drvnog sektora (3D dizajn, oprema za pripremu, obradu i testiranje kvalitete drva, itd.) koja će biti na raspolaganju našim malim i srednjim poduzetnicima u drvnom sektoru, malim pilanarima, stolarijama i obrtima, nezaposlenima, start-upovima u drvnom sektoru, učenicima, studentima, profesorima, znanstvenicima, istraživačima i inovatorima, kao i svim ostalim dionicima u lancu vrijednosti šumarstva i drvne industrije.

Centar kompetencija d.o.o. operativno provodi projekt Drvno-tehnološki centar „Slavonski hrast“.