Povodom 25. godišnjice osnutka Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i 10. godišnjice rada Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru, danas je u Gradskom muzeju Vukovar predstavljen je zbornik radova “Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi?”, koji su uredili Dražen ŽivićSanja Špoljar VržinaIvana Žebec Šilj i Vine Mihaljević.

Na predstavljanju su sudjelovali predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta Pilar, dr. sc. Nenad Pokos, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, prof. dr. sc. Željko Tanjić, asistent u Područnom centru Instituta Pilar u Vukovaru, dr. sc. Petar Macut i voditelj Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru, dr. sc. Dražen Živić, uz nastup Tomislava Kovačića, učenika 5. razreda gitare glazbenih odjela OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru.

Imajući u vidu međuodnos i suodnos vukovarskog ratnog i poratnog iskustva i europskih perspektiva Hrvatske kao mlade članice Europske unije, važno je i dalje promišljati hrvatsko iskustvo genocida, kulturocida i memoricida, te ponajviše vukovarskog mirotvorstva.“ naglasio je dr. sc. Dražen Živić.

Dvadeset tri godine od velikosrpske agresije na Vukovar i Hrvatsku, čini se kako Europa i svijet nisu puno naučili na što upućuju kumulativna događanja koja i sam papa Franjo u svojim govorima smješta u kontekst početka trećeg svjetskog rata. Istodobno, imajući u vidu međuodnos i suodnos vukovarskog ratnog i poratnog iskustva i europskih perspektiva Hrvatske kao mlade članice Europske unije, važno je i dalje promišljati hrvatsko iskustvo genocida, kulturocida i memoricida, te ponajviše vukovarskog mirotvorstva. Naš skup okupio je petnaest sudionika, znanstvenika i stručnjaka koji su tematizirali ulogu, položaj i dalekosežno značenje Vukovara ’91. u hrvatskom, ali i u europskom kontekstu. U ovom Zborniku objavljujemo jedanaest priopćenja sa skupa…Nadamo se da smo i ovom publikacijom produbili znanje o društvenim, političkim, demografskim, međunarodnim, pravnim, teorijskim i drugim aspektima važnim za cjelovito i objektivno vrednovanje Vukovara ’91.“ iz uvodnih riječi Zbornika koje potpisuju urednici.

Na predstavljanju zbornika radova nazočio je i Viktor Lukačević, v.d. pročelnika Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije.