Izvođenje građevinskih radova Projekta krajobraznog uređenja značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ u neposrednoj blizini grada Otoka nalaze se u završnoj fazi. Izvršena je i kontrola izvođenja građevinskih radova od strane djelatnika  Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te voditelja Projekta Maria Raguža, višeg stručnog savjetnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Ministarstvo kao kontrolno tijelo, ujedno  i investitor radova dužno je obavljati periodične kontrole dosadašnjeg tijeka provođenja aktivnosti i kvalitete obavljenih građevinskih radova, te se očekuje i skori završetak izgradnje poučne šumske staze unutar zaštićenih područja prirode i ekološke mreže Natura 2000 na prostoru naše županije.