Projekt „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET“ usmjeren na inovativne modele za povećanje konkurentnosti poduzetnika započeo je s provedbom 1. kolovoza 2020.

Projekt sufinancira Program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Nositelj projekta je Općina Stari Jankovci, a Centar kompetencija d.o.o. sudjeluje u projektu kao partner zajedno s Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče i Unijom poslodavaca Crne Gore.

Cilj projekta je ojačati poduzetničke potporne institucije Vukovarsko-srijemske županije (Hrvatska), Zeničko-dobojskog kantona (Bosna i Hercegovina) i Podgorice (Crna Gora) primjenom inovativnih modela  za povećanje konkurentnosti lokalnih MSP-a. Projekt je usmjeren na izvozno orijentirana MSP, nezaposlene mlade osobe, poduzetničke potporne institucije, istraživačke organizacije te lokalnu samoupravu.

Projekt će kroz programe obuke, treninga i praktičnog mentorstva nuditi mogućnost unaprjeđenja poslovnih kompetencija projektnih partnera i nezaposlenih osoba, te jačanja kapaciteta poduzetnika o primjeni novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju.

Provedbom projektnih aktivnosti također će se unaprijediti model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Trajanje projekta je 24 mjeseca, a ukupan proračun je 659.563,58 EUR.