Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. je pripremila  te 01. srpnja 2016. godine poslala prijavu projektnog prijedloga „Užina za sve“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. Poziv je financiran sredstvima iz Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (OP FEAD), a nadležno tijelo za provedbu je Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Projektom “Užina za sve” namjerava se osigurati besplatna prehrana u šk.god. 2016./17. za onu djecu čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi.

Glavni cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i unaprjeđenje kvalitete života osnovnoškolske djece iz socijalno ugroženih obitelji s područja Vukovarsko-srijemske županije kroz osiguranje prehrane tijekom njihova boravka u osnovnoj školi. Na području Vukovarsko-srijemske županije ekonomski i životni uvjeti postaju sve teži za veliki dio stanovništva kojima prijeti siromaštvo, ili u gorem slučaju, koji već žive u njemu. Činjenica da više od 2000 učenika u osnovnim školama na području Vukovarsko-srijemske županije živi u riziku od siromaštva je poražavajuća i alarmantna te će Vukovarsko-srijemska županija, kao osnivač osnovnih škola, učiniti sve da sva djeca u potrebi imaju osigurana minimalne osnovne uvjete za život. Vođeni tom željom, a zbog ograničavajućih uvjeta Poziva, VSŽ se odlučila uspostaviti suradnju s Gradom Vinkovcima, koji je jedini drugi osnivač osnovnih škola na području Vukovarsko-srijemske županije i koji pokriva puno manji broj djece. S ciljem da sva djeca koja žive na rubu siromaštva imaju makar jedan obrok dnevno u školi, u projektnoj prijavi gdje je nositelj Vukovarsko-srijemska županija obuhvaćeni su ugroženi učenici iz 29 osnovnih škola. Učenici iz preostalih 18 osnovnih škola kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač uključeni su u projektni prijedlog kojem je prijavitelj Grad Vinkovci. Procijenjena vrijednost projekta čiji nositelj je Vukovarsko-srijemska županija je 1.000.000,00 kuna.