Izaslanstvo  Vukovarsko-srijemske županije koju su činili predsjednik Županijske skupštine Antun Žagar i savjetnik župana na prekograničnu suradnju i nacionalne manjine Jovan Ajduković, posjetili su Općinu Stara Pazova gdje su održali radni sastanak s predsjednikom Općine Stara Pazova Đorđem Radinovićem.

Razgovaralo se o nastavku suradnje u okviru Prekograničnog programa Hrvatska – Srbija, s posebnim naglaskom na gospodarsku suradnju te prenošenju iskustava iz procesa pristupanja Europskoj uniji, odnosno korištenja pretpristupnih fondova.

Stara Pazova je prva Općina koja je krenula u konkretniju suradnju sa Vukovarsko-srijemskom županijom nakon potpisivanja protokola o suradnji Vukovarsko-srijemske županije sa 7 jedinica lokalne samouprave, 25.studenog 2009.godine.