Hrvatska zajednica županija i Ured EU parlamenta u RH, zajedno s partnerima, provode projekt Izbor za najbolji županijski EU projekt u RH. Građani nisu dovoljno osviješteni koliko EU projekti pridonose njihovoj zajednici.  Prezentacijom uspješnih EU projekata kroz ovaj natječaj,želi se istaknuti značaj koji projekti imaju u poboljšanju životnih uvjeta lokalne zajednice.

Hrvatska za razdoblje od 2014. do 2020. ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. U prethodnoj godini Hrvatska je iz fondova EU iskoristila 3.965,054.454 eura.

Regionalne razvojne agencije u tom su razdoblju bile najvažnija karika u povlačenju europskih sredstava i pripremi projekata.

Od 35 prijavljenih županijskih projekata, 21 projekt je ušao u  finale izbora, a najbolji projekt moći će izabrati građani putem platforme koja će biti pokrenuta u rujnu.

Vukovarsko-srijemska županija prijavila je 2 projekta na natječaj: VICtour i Made in Danube – Transnacionalna suradnja sa ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti.

U kategoriji „Doprinos znanosti i inovacijama“ odabran je projekt:Made in Danube – Transnacionalna suradnja sa ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti, koji se provodio u 10 podunavskih zemalja – Hrvatska, Njemačka, Rumunjska, Austrija, Mađarska, Ukrajina, Moldavija, Slovačka, Srbija, Slovenija, započeo je 1. siječnja 2017. godine, a završio 30. lipnja 2019. godine. Nositelj projekta je Steinbeis-Europa-Zentrum iz Njemačke, a Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije je hrvatski partner.

Ukupna vrijednost projektaje 14.373.639,00 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava  12.217.593,15 kuna, a vlastita sredstva 2.156.045,85 kuna.

Glavni cilj projekta je poboljšanje uvjeta za suradnju između tvrtki, znanstveno-istraživačkih institucija i javnih tijela u području bioekonomije temeljene na inovacijama, kroz dugoročni prijenos znanja, inovacija i tehnologije. Cilj je realiziran putem quadruplehelix pristupa.

Kroz projekt je potpisano 15 Inovacijskih partnerskih sporazuma i razvijena su 3 inovacijska e-alata – tehnološke ponude, tehnološki zahtjevi i analiza inovacijskog potencijala.Izrađeno je 30 tehnoloških ponuda i 28 tehnoloških zahtjeva i dodano na platformu sa slobodnim pristupom.

Ostvarena je suradnja 40 tvrtki sa znanstveno-istraživačkim institutima, provedena analiza stanja vezano uz inovacijski potencijal područja i analiza inovacijskog potencijala poduzetništva. Izrađena su 3 Lokalna akcijska plana (pametna poljoprivreda, biogoriva i drvni sektor) te je osnovana Dunavska transnacionalna mreža bioekonomije.

Izrađen je Lokalni akcijski plan za drvni sektor,za područje Vukovarsko-srijemske županije, a u cilju razvoja šumarstva i drvno-prerađivačkog sektora.

Taj sektor naime dobiva u Vukovarsko-srijemskoj županiji posebnu važnost kroz internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika na području županije. Između tvrtki i znanstveno-istraživačkih instituta s područja dunavske regije i Vukovarsko-srijemske županije potpisano je 5 Inovacijskih partnerskih sporazuma i 16 Sporazuma o suradnji između tvrtki u drvnom sektoru.

Iz navedenih 5 Inovacijskih sporazuma o suradnji, kao doprinos razvoju novih proizvoda, izrađena je studija vezana uz razvoj novog  proizvoda od drva – inovativna radna drvena stolica, dizajn namještaja s dodanom vrijednošću, studija o primjeni novih načina revitalizacije hrastovih šuma, studija izvodljivosti izgradnje Centra za lovstvo i šumarstvo i Marketing plan za drvni klaster Slavonski hrast.

Partnerska struktura projekta Made in Danube uključuje 15 partnera i 3 pridružena partnera iz 10 zemalja dunavske regije.