Danas je održan ljetni upisni rok na Preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji će se provoditi u Vinkovcima. Upisi su održani u Glazbenoj školi Josipa Runjanina, Vinkovci.

Upisima su nazočili predstavnik Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj studija doc. dr. sc. Krešimir Greger te predstavnici Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca.

Studij u trajanju od 6 semestara će izvoditi Šumarski fakultet u suradnji s Centrom kompetencija d.o.o. i lokalnim poslodavcima kod kojih će studenti obavljati praktičnu nastavu i stručnu praksu.

Grad Vinkovci osigurao je opremu potrebnu za izvođenje studija i podmirenje režijskih troškova.

Sporazum za pokretanje dislociranog preddiplomskog stručnog studija Drvna tehnologija sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu potpisali su 2019. godine Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci i Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.