Projekt: „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u iznosu od 85% ukupnih troškova projekta. Projekt je sufinanciralo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu u iznosu od 1.141.483,70 kn, Te partneri na projektu naši domovi zdravlja u iznosu od 285.370,93 kn. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 10. travnja 2017., a završetak projekta je 02. siječnja 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.512.364,17 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 8.085.509,54 kn .

Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a partneri na projektu su Dom zdravlja Županja, Dom zdravlja Vinkovci i Dom zdravlja Vukovar.

Ovim projektom se prilagodila infrastruktura(izgradnja dizala za pristup osobama s invaliditetom) i nabavila potrebna medicinska i dentalna oprema kako bi se poboljšao pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini na području Vukovarsko-srijemske županije, a ulaganjima su obuhvaćena tri doma zdravlja: Dom zdravlja Vinkovci, Dom zdravlja Vukovar i Dom zdravlja Županja , te privatni zdravstveni radnici u koncesiji/ordinaciji.

Poboljšanjem pristupa kvalitetnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti smanjit će se broj upućivanja pacijenata u bolnice za 15% , posebno u depriviranim/izoliranim područjima jer se nabavom opreme omogućava više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka na primarnoj razini zdravstvene zaštite,. Dugoročno, poboljšanjem dostupnosti primarne zdravstvene zaštite će se omogućiti poboljšanje pokazatelja zdravlja na području Vukovarsko-srijemske županije.

Informaciju o završetku Projekta objavilo je i Ministarstvo zdravstva na svojim web stranicama. 

https://zdravlje.gov.hr/naslovna/7

https://zdravlje.gov.hr/vijesti/poboljsanje-uvjeta-za-pruzanje-primarne-zdravstvene-zastite-u-vukovarsko-srijemskoj-zupaniji/5241