Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Izrada projektno – tehničke dokumentacije Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija“  koji suispred Vukovarsko-srijemske županije, kao korisnika i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao davatelja, potpisali župan Božo Galić i mr.sc. Marko Pavić, danas je u Vinkovcima ministar Pavić uručio Ugovor županu Galiću.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 580.195,00 kn, od čega subespovratna sredstva 493.165,75 kn, a razliku će sufinancirati Vukovarsko-srijemska županija, koja projekt provodi u partnerstvu s Poljoprivredno-šumarskom školom Vinkovci, ispred koje je nazočila zamjenica ravnatelja Ružica Zucić, te u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije, ispred koje je nazočio ravnatelj RA VSŽ Ilija Cota.

Razvojna agencija VSŽ, kao stručni suradnik, sudjeluje u pripremi te u provedbi projekta, a zadužena je za pravovremenu provedbu svih projektnih aktivnosti i izvještavanje Ugovornog tijela.

Provedba projekta će trajati dvije godine (3/2020. – 3/2022.), a rezultat projekta bit će izrađena projektno-tehnička dokumentacija, koja je jedan od osnovnih preduvjeta za izgradnju Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija u poljoprivrednom, šumarskom, vodno-gospodarskom, komunalnom te sektoru očuvanja okoliša. Izgradnja ovakvog objekata je potrebna kako bi se unaprijedila poljoprivredna proizvodnja, unaprijedilo stanje okoliša i bolje gospodarilo prirodnom osnovom u Vukovarsko-srijemskoj i susjednim županijama.

Centar, koji će imati snažnu informatičku komponentu i težiti inovacijama u poljoprivredi uključujući i robotizaciju, biti će opremljen standardnim prostorima za smještajopreme i mehanizacije, upravno-edukacijskim dijelom ali i prostorom prilagođenim za smještaj specijalne opremei ravnim krovom neophodnim za bespilotne letjelice koje će se pored ostale inovativne opreme koristiti u provedbi istraživanja i prikupljanja podataka s terena.

Poljoprivredno-šumarska škola koristit će izgrađenu infrastrukturu za provođenje praktične nastave, čime će znanja stečena u Centru, u razvojno-istraživačkim projektima i dugogodišnje iskustvo dionika iz različitih sektora poljoprivredne proizvodnje prenositi na nove generacije.

Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija bit će dostupan i svim znanstvenim organizacijama, a rezultati istraživanja krajnjim korisnicima, tj. poljoprivrednim gospodarstvima, pa je upravo Centar prigoda za uspjeh novih 10.000 poljoprivrednih gospodarstva kojima Hrvatska teži u novom programskom razdoblju.

Izgradnjom Centra omogućit će se da u svakom trenutku znamo sve o svakoj stopi zemljišta, o svakoj kapi vode i svakoj kulturi koju uzgajamo, sigurni u poslovni uspjeh i okolišnu, odnosno krajobraznu korist čime će se Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija istaknuti kao najjača poluga za uspješno poslovanje u poljoprivredi i postizanje ciljeva Zelenoga sporazuma EU.

Više informacija o projektu moguće je saznati u Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije i u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu www.strukturnifondovi.hrhttps://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/