Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije Andrija Matić sa suradnicima održao je sastanak na OPG-u Veruške Bataković u Mikluševcima na temu trenutnog stanja u kozarstvu, mogućnostima i potencijalima te budućim postupanjima na OPG-u.  

OPG Veruške Bataković trenutno raspolaže  sa ukupno 132 grla koza, od toga je 60 mliječnih koza, a ostatak je podmladak. Namjera im je povećati stado i kandidirati se na mjere ruralnog razvoja. Budući OPG Bataković raspolaže s malim površinama poljoprivrednog zemljišta, ima namjeru kupiti ili zakupiti zemljište kako bi kozama mogli osigurati dovoljnu količinu hrane. Zainteresiran je i za edukaciju o proizvodnji sira na obiteljskim i drugim malim poljoprivrednim gospodarstvima, a u višegodišnjem planu i izgradnju mini sirane (prenamjena postojećeg objekta).

Opći zaključak oko kojeg su se svi složili je da postoji potreba formalnoga poslovnoga udruživanja svih zainteresiranih uzgajivača koza i ovaca sa područja Vukovarsko-srijemske županije.

Temeljem navedenog, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije će kontaktirati uzgajivače ovaca i koza u Županiji kako bi se dobila jasnija slika o broju i zainteresiranosti potencijalnih članova buduće udruge.