Obilazak područja Vukovarsko-srijemske županije, sastavni je dio školskog gradiva učenika trećih razreda osnovnih škola, jer sklopu predmeta Priroda i društvo, uče o županiji u kojoj žive.

Učenike je, u velikoj županijskoj vijećnici, primio savjetnik župana za obrazovanje, šport, kulturu i turizam Grgo Krajina, te ih upoznao  s karakteristikama Županije, njezinim gradovima i općinama, kao i drugim znamenitostima koje čine našu županiju.

Potom su učenici imali priliku savjetniku Krajini postavljati pitanja vezana uz  dužnosti i poslove koji se obavljaju u Županiji.