Republika Hrvatska treba provesti cijeli niz infrastrukturnih projekata u svrhu izgradnje novih vodoopskrbnih i komunalnih sustava, pri čemu se često počeci realizacije projekata nepotrebno odgađaju, ne samo zbog izrade potrebne tehničke dokumentacije već najčešće zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

U tu svrhu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, organiziralo je savjetovanje za javne isporučitelje vodnih usluga čiji su projekti kandidirani za sufinanciranje iz fondova EU.

Naglasak je na važnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u postupcima izdavanja akata za gradnju građevina kojima je prema posebnom zakonu utvrđen interes Republike Hrvatske.

Cilj savjetovanja je ujednačavanje upravne i sudske prakse u postupcima izvlaštenja, postupcima uspostave prava građenja i postupcima uspostave prava služnosti.

Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode u tu svrhu izdali su „Priručnik za provođenje postupka izvlaštenja (potpunog i nepotpunog) u infrastrukturnim projektima sufinanciranih iz fondova EU“ u travnju 2016. godine. Posebno poglavlje posvećeno je provođenju vještačenja u postupku izvlaštenja, te primjeni najnovijih propisa koji reguliraju procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Danas u Vukovaru  u prepunoj Velikoj županijskoj vijećnici održano je savjetovanje, a u uvodnom izlaganju voditelj službe za provedbu međunarodnih projekata pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mijo Leko iznio je najčešće probleme koji se javljaju kod provedbe navedenih projekata, dok su predstavnici Ministarstva državne imovine i Ministarstva pravosuđa uspješno prezentirali tematiku vezanu uz predmetne ciljeve radionice. Predstavnica učilišta EU PROJEKTI Ariana Vela istaknula je mogućnosti financiranja projekata iz područja vodnog gospodarstva te se kratko osvrnula na probleme kod izvođenja radova na građevinama financiranih sredstvima EU.

Na Savjetovanju su bili  nazočni predstavnici komunalnih tvrtki, predstavnici državnih, županijskih  i gradskih upravnih odjela s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, kojima se ovim putem  zahvaljujemo na aktivnom sudjelovanju.

Ispred Vukovarsko – srijemske županije nazočila je pročelnica UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Silvana Tvrz.