U maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru održan je radni sastanak na temu stanja i razvoja zdravstvenog sustava na području Vukovarsko-srijemske županije, sa ciljem utvrđivanja stanja te razvoja zdravstvenog sustava. Naglasak je bio na funkcioniranju pojedinih institucija, a prije svega bolnica.

Sjednici su nazočili: župan Božo Galić, gradonačelnik Vinkovaca Mladen Karlić, pročelnik UO za zdravstvo VSŽ Mato Puljić, v.d ravnatelja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnica hrvatskih veterana mr.sc. Vesna Bosanac, v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci  Krunoslav Šporčić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu VSŽ Mato Matić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo VSŽ Kata Krešić, ravnatelj Doma zdravlja Vukovar Ante Lohinski, ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci Petar Kulić, predstavnica Doma zdravlja Županja Ana Vinković, predstavnica Grada Vukovara Ana Živanović.

Župan Galić, istaknuo je kako je zadovoljan organizacijom zdravstva, ali kako jedan od najvećih problema, taj što i dalje velik broj liječnika odlazi te je istaknuo: – Stalni problemi koji su prisutni odnose se na funkcioniranje dvije bolnice. Domovi zdravlja i ostale ustanove funkcioniraju pozitivno. –

Ravnateljica Krešić, navela je kako se veliki napori ulažu upravo u osiguravanje kvalitetnih ljudskih potencijala jer su oni osnova kvalitetne zdravstvene zaštite i tom prigodom je navela: – Unatoč svim poteškoćama, pojedini segmenti zdravstva u našoj županiji, na visokoj  su razini i mogu biti primjer drugim ustanovama na području Hrvatske, a tome u prilog  ide i to što su neke od ustanova za javno zdravstvo, dobile priznanje od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za najbolje zdravstvene ustanove u 2015. godini.

Isto tako ravnateljica Krešić dodala je kako organizacija primarne zdravstvene zaštite na području Vukovarsko – srijemske županije zadovoljava sve kriterije javnoga zdravstva, a to su sveobuhvatnost i podjednaka dostupnost svim stanovnicima te da je za razvoj javnog zdravstva ključno da se mreža zdravstvene zaštite, ovakva kakva je sada, održi i dalje jer se pokazala iznimno učinkovitom.

Ravnateljica Bosanac navela je kako je vukovarska bolnica dobro opremljena, a zdravstvena zaštita je jako dobro organizirana, te  najavila novi projekt za poboljšanje dnevne bolnice i dnevne kirurgije, vrijedan 49 milijuna kuna, financiran iz EU fondova.

Na sastanku je istaknuto kako sanacije vinkovačke i vukovarske bolnice nisu obavljene i te ustanove nastavljaju s negativnim trendom poslovanja, no dug se u vukovarskoj ipak smanjuje. Prepolovljen je i sada iznosi 24 milijuna kuna, za koji se predviđa da će biti otplaćen u sljedeće tri godine, dok dug u vinkovačkoj bolnici iznosi oko 60 milijuna kuna.

Na sastanku se izrazilo zadovoljstvo djelovanjem postojećeg zdravstvenog kadra, no ne i njegovim brojem. Vinkovački gradonačelnik Karlić naveo je kako bi se to moglo riješiti: – Ono što moramo napraviti jest osigurati stimulacije za rad liječnika u ovim istočnim ili zapravo perifernim dijelovima Hrvatske, koji nisu možda atraktivni kao što je to Zagreb, Rijeka i Split.