Hrvatski prostor čuva velik broj lokaliteta koji nose naziv sv. Martina, a također i velik broj svetišta posvećenih sv. Martinu biskupu. Godine 2005. pokrenut je europski projekt o očuvanju univerzalne europske kulturne baštine sv. Martina s idejom povezivanja mjesta i krajeva diljem Europe kroz otvaranja kulturnih martinskih ,događanja koji bi povezivali Europljane preko zajedničkih kulturnih martinskih materijalnih i nematerijalnih dobara. Zato je osnovan Europski kulturni centar sv. Martin iz Toursa koji djeluje u Francuskoj tako što se brine za očuvanje i bolje prezentiranje francuske martinske baštine i otvara nacionalne kulturne događaje u Francuskoj.

U Hrvatskoj je Udruga Baština sv. Martina registrirana 2006. godine, a od 2009. (prema naputcima Centra iz Toursa) preimenovana u Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska, koji se kontinuirano razvija. Jedan od programa Kulturnog centra je i postavljanje ploče „Stopama sv. Martina“, što ima za cilj upoznati se s krajevima i mjestima koji su izravno povezani s putevima, koje je prohodao sv. Martin.

Postavljene ploče su od izuzetnog značaja, jer je to dio Europskog kulturnog programa, a odnosi se na postavljanje „Stopa svetog Martina“, od Francuske do Vukovarsko-srijemske županije.

Na području Vukovarsko-srijemske županije je, u okviru pilot-projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije 2017“, te godine postavljena ploča „Stopa sv. Martina“ u naselju Svinjarevci, u Općini Bogdanovci, a predviđeno je i postavljanje u Privlaci, Bošnjacima i Prkovcima.

Stoga su, povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije i blagdana sv. Martina biskupa, danas u Privlaci i Bošnjacima svečano otkrivene ploče „Stopa sv. Martina“, a zajednički su otkrili ministar obrane dr.sc. Mario Banožić, župan Božo Galić te načelnici Općina Privlaka Darko Galić i Bošnjaka Andrija Juzbašić.

Župan Galić tom prigodom je rekao: -„Veliki je to značaj za turističku ponudu naše županije te želimo što više turista privući s ovom pričom. Na ovaj način ukazujemo na rad i djelovanje sv. Martina, biskupa, koji je za svog života bio poznat po tome što je uvijek bio spreman na dijeljenje i pomaganje najpotrebitijima. Drago mi je da smo postavljanjem stopa sv. Martina postali najistočnija točka međunarodnog puta njegovog puta, koji sada prolazi i kroz Vukovarsko-srijemsku županiju.“

Ministar Banožić je istaknuo: -„Ovom prigodom zahvaljujem načelniku Općine Privlaka i svima onima koji su surađivali na projektu. Naime, ovakvi tematski putovi se u Vukovarsko-srijemskoj županiji razvijaju u posljednjih desetak godina, od raznih biciklističkih staza, konjičkih staza, vinskih cesta, rakijskih cesta, mednih staza i drugih tematskih putova. Ovo je još jedan način obogaćivanja turističke ponude naše županije. Naša najveća snaga je u tome što Privlaka na ovaj način postaje dio svih onih materijala gdje se stope sv. Martina upisuju u promotivne svrhe. Na taj način promiču se podaci i o Vukovarsko-srijemskoj županiji i o Privlaci i Bošnjacima, što treba rezultirati dolaskom turista u ovaj kraj. Svi pobrojani tematski putovi čine Vukovarsko-srijemsku županiju jedinstvenu po onome što čini našu povijest, kulturu te identitet i na to trebamo biti ponosni!“

Kako je rekao načelnik Galić: -„Ova Stopa predstavlja budućnost hodočasnika stopama sv. Martina, kao i potencijal turističke ponude Općine Privlaka. Za nas, sv. Martin ima poseban značaj jer imamo dvije crkve koje su posvećenu ovome svecu. Naša stara crkva je zaštićeno kulturno dobro, u fazi je rekonstrukcije i obnove i očekujemo skori završetak. Hvala svim mještanima naše Općine, donatorima, a posebno Ministarstvu kulture i Ministarstvu regionalnog razvoja te našoj Županiji na značajnim donacijama u obnovi crkve“, te iskoristio priliku i stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije čestitao Dan Županije.

Nakon Privlake, otkrivena je ploča i u Bošnjacima gdje je načelnik Općine Bošnjaci Andrija Juzbašić naveo: -„Prva stopa sv. Martina otvorena je u Svinjarevcima, nakon toga u Privlaci i Bošnjacima a uskoro i u Prkovcima. To su četiri crkve koje slave svetog Martina. Ovdje u Bošnjacima smo ugradili stope sv. Martina u našu crkvu. Kao što je i župnik rekao, postoji i slika sv. Martina na glavnom oltaru koje se ne bi postidjele ni mnogo veće katedrale. Drago nam je što ćemo i mi ući u ovaj EU projekt. Mi smo najistočniji dio puta sv. Martina, koji se proteže od Francuske do ovog najistočnijeg dijela Hrvatske.“