Vukovarsko-srijemska županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi za izradu projektno tehničke dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju objekta za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda i za preradu voća.

Dva OPG-a ispunila su uvjete i kriterije Javnog poziva, te je župan Božo Galić danas potpisao Ugovore o dodjeli potpora za izradu projektno tehničke dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju objekta za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda s OPG-om Šibenik iz Slakovaca i objekta za proizvodnju džemova i pekmeza s OPG-om VRT Mala Vidrica iz Posavskih Podgajaca.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Andrija Matić rekao je da: „Cilj županije je pomagati malim gospodarstvima i obrtima. Raspisujemo javne pozive jednom do dva puta godišnje za izradu projektno-tehničke dokumentacije što je ukupno oko 100 .000,00 kuna koje dodjeljujemo ovisno o broju kandidata. Početkom godine dodijelili smo tri potpore, a sada dvije te nam je novaca još ostalo.“

Župan Božo Galić istaknuo je zadovoljstvo zbog razloga današnjeg okupljanja. Potpisivanje ugovora smatra dokazom da postoji vrlo dobra suradnja s proizvođačima s područja naše županije. Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije početak je još bolje suradnje odnosno to je odskočna daska za obiteljska poljoprivredna domaćinstva jer će se sa izrađenom projektnom dokumentacijom moći prijavljivati na natječaje za projekte koji će biti financirani iz europskih sredstava.  Proizvođači će moći u daljnjoj budućnosti računati na pomoć i suradnju Agroklastera d.o.o., županijske firme koja za cilj ima pomoći malim proizvođačima da svoje proizvode plasiraju na tržište, isto kao i pomoć županijskih upravnih odjela a posebice Upravnog odjela za poljoprivredu u čijoj nadležnosti je bio navedeni javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi za izradu projektno tehničke dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju objekta za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda i za ona poljoprivredna gospodarstva koja se bave preradom voća. Buduća suradnja će također biti usmjerena na obrazovni sektor počevši od srednjih škola i fakulteta. „Nastavljamo sa financiranjem obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava. Kombinacijom iskustva vas proizvođača i znanjem struke pravi je smjer suradnje kojom ćemo prije svega spasiti domaćinstva, razvijati poljoprivredu te na posljetku plasirati na tržište kvalitetne i zdrave proizvode koje ćemo vidjeti na policama raznih trgovačkih lanaca na području naše županije, cijele države pa i šire.“ – rekao je župan Galić.

Čestitao je svima na ostvarenim rezultatima te je za kraj citirao dio pjesme o Fajferici koju je sam napisao: „Zdravu hranu praviti ćemo i Europi dati, ako ima para nek’ nam onda plati“.

Potporu za izradu projektno tehničke dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju objekta za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda dobio je OPG „Šibenik“ iz Slakovaca, a vlasnik Petar Šibenik zahvalio se na dobivenoj potpori te rekao: „U poljoprivrednom sektoru i najmanja potpora je dobrodošla. Dobiveni iznos od 11.000,00 kuna utrošiti ćemo za projektnu dokumentaciju budućeg objekta za preradu suhomesnatih tradicionalnih slavonskih proizvoda, što je otpilike 50 posto potrebnih sredstava. I prije smo osjetili i uvidjeli  da  Županija ima sluh za nas poljoprivredne proizvođače u okvirima svojih mogućnosti. Naš OPG bavi se stočarstvom, odnosno uzgojem odojaka za tov od kojih proizvodimo tradicionalne suhomesnate proizvode kao što su kulen, kulenovaseka, kobasica, šunka i slanina. Do sada kapacitet naše proizvodnje bio je oko tonu i pol godišnje što smo uspjeli plasirati na vlastitom pragu, a cilj nam je uvelike povećati proizvodnju izgradnjom novog objekta te nam je želja plasirati svoje proizvode na police nekih od trgovačkih lanaca.“

Iznos potpore od 9.000,00 tisuća kuna za izradu projektno tehničke dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju objekta za proizvodnju džemova i pekmeza dobio je OPG „VRT Mala Vidrica“ iz Posavskih Podgajaca. OPG je to koji proizvodi delikatesnu i vegansku hranu od voća i povrća, čajeve, ocat, kompote, džemove, sirupe i dr. Ono što je zanimljivo je to da kod proizvodnje ne gnoje, ne navodnjavaju i ne prskajute svi proizvodi nisu tretirani i nije korišten konzervans i želatina. „Za naš proizvod ocat od kupine i lavande dobili smo pohvalu za jedan od najboljih u Hrvatskoj. Ovisno o sezoni imamo oko 90 proizvoda koje obrađujemo na jednom hektaru zemlje. Ovaj nam ugovor jako znači jer nam je to znak da je naš rad prepoznat. Potporu ćemo iskoristiti za projektiranje radnog prostora.“ – rekla je vlasnica OPG-a Jasna Picek.