U sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Policijska Uprava Vukovarsko-srijemska je u suradnji sa Osnovnom školom „Julija Benešića“ u Iloku danas održala preventivnu akciju „Poštujte naše znakove“.

U okviru ovog preventivnog programa prikazana je edukativno-scenska izvedba „Prvi koraci u prometu“ MAK teatra iz Zagreba, a nakon toga su djeca iz spomenute osnovne škole sudjelovala u interaktivno-edukativnim prometnim radionicama pod nazivima „Policajac – prijatelj pomagač“, „Mala škola prve pomoći“, „Opasni predmeti i odgovorno ponašanje“, dok je na vanjskim prostorima škole organizirana vožnja mobilnim poligonom „Sigurno u prometu“, te radionica „Mali vatrogasci“.

Ovu hvale vrijednu akciju su pratili i podržali i članovi Savjeta za sigurnost prometa na cestama Vukovarsko-srijemske županije Zdenko Podolar i Vladimir Marinković .