Za treću generacije Mladih čuvara prirode Vukovarsko-srijemske županije trenutno se odvija program praktične obuke neposredno na terenu. Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije  po završetku  teoretske edukacije učenika odabranih osnovnih škola u Županji, Gunji, Soljanima, Drenovcima, Gradištu, Cerni, Vrbanji, Račinovcima i Posavskim Podgajcima, praktični dio obuke za učenike petih i šestih razreda obavili su na močvarnom području bare Zib u neposrednoj blizini Posavskih Podgajaca. Raznolikost vrsta ptica močvarica koje prebivaju na tom ugroženom staništu čine ga vrlo atraktivnim za održavanje terenske obuke promatranja i prepoznavanja strogo zaštićenih vrsta uz korištenje profesionalne optičke opreme za promatranje ptica i ključeva za lakše prepoznavanje i određivanje ptičjih vrsta.  Na taj način  se budući mladi čuvari prirode  neposrednim promatranjem na terenu upoznaju s vrstama ptica koje imaju status strogo zaštićenih a prebivaju na prostoru Vukovarsko-srijemske županije.