Posljednjih godina aktivno se radilo na izgradnji i podizanju sustava za navodnjavanje, s ciljem omogućavanja dotoka vode iz rijeka do obradivih poljoprivrednih površina za uzgoj intenzivnih kultura, voćarstva i vinogradarstva. Trenutno na području VSŽ postoje četiri javna sustava za navodnjavanje – Blata-Cerna (550 ha), Ervenica (738 ha), Lipovac (720 ha) i Sopot-Vinkovci (730 ha), što je gotovo 3.000 hektara navodnjavanje površine.

Korisnik sustava za navodnjavanje Sopot-Vinkovci je PIK Vinkovci Plus d.o.o, tvrtka čija je osnovna djelatnost primarna proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura, prerada, skladištenje i sušenje žitarica i uljarica, dorada sjemenskog materijala, proizvodnja industrijskog bilja, skladištenje, prerada i pakiranje voća i povrća, te stočarska proizvodnja. Ratarska i povrtlarska proizvodnja obavlja se na prvoklasnim oranicama ukupne veličine 5.000 hektara, u klimatskom području koje je idealno za uzgoj ratarskih i povrtlarskih kultura.

„Navodnjavanje je naša aktivnost već 20 godina u kojima smo isprobali razne sustave, od niskih do visokih sustava navodnjavanja, a sve u cilju donošenja odluke o najboljem sustavu za navodnjavanje naših površina. Probali smo navodnjavati više ratarskih kultura, od soje, kukuruza i šećerne repe, čiji prinosi u sušnim godinama mogu biti veći od 60 do 70 posto. PIK Vinkovci bavi se i povrtlarskom proizvodnjom, koju bez korištenja ovoga sustava, uopće ne treba planirati. Trenutno navodnjavamo 17 posto površina, što je dvostruko više od europskog prosjeka,

rekao je Anđelko Katić, rukovoditelj Sektora za ratarstvo i povrtlarstvo PIK-a Vinkovci.  

Specifičnost navodnjavanog područja je crpna stanica i područje zahvata vode koje dolazi iz rijeke Bosut, distribucija vode koja se obavlja kroz hidrantsku mrežu i koja dolazi do sustava koje koristimo, istaknuo je Slavko Grgić, tehnolog za navodnjavanje u PIK-u Vinkovci. Prema njegovim riječima PIK Vinkovci ima nekoliko različitih sustava za navodnjavanje, među kojima su sustav kišenjem, mikrorasprskivačem, kap po kap i sustav pivot (kružni  način navodnjavanja). Sustav mikrorasprskivačem koristi se za navodnjavanje proljetnog i ozimog luka, cikle i rajčice, koju su u PIK-u Vinkovci ove godine prvi put zasadili. Od kultura navodnjavaju još češnjak, grašak i rataraske kulture (merkantilni kukuruz i kukuruz kokičar).

Navodnjavanje kišenjem je novi sustav navodnjavanja na površinama PIK-a Vinkovci i njime su u ovoj gigantskoj poljoprivrednoj industriji itekako zadovoljni.

„Sopot-Vinkovci ima potrebu za milijun kubika vode godišnje kojom se navodnjava 730 hektara poljoprivrednih površina i on je trenutno najbolji sustav za navodnjavanje,

istaknuo je prilikom obilaska navodnjavanog područja, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić.

Poručio je kako je najistočnija županija duboko „zagrabila“ u temu navodnjavanja.

Trenutno navodnjavamo 2700 hektara poljoprivrednih površina kojima su dostupni sustavi navodnjavanja, osigurane dovoljne količine vode i servisiranje sustava. Uspjeli smo u jednom zahtjevnom projektu“,

istaknuo je.

PIK Vinkovci Plus d.o.o je najveći korisnik sustava za navodnjavanje u VSŽ, a tomu u prilog govori navodnjavanih čak 80 posto površina.  Za razliku od drugih, ponajprije malih korisnika čiji je najveći problem neopremljenost za sustav navodnjavanja,

upozorila je pročelnica UO za poljoprivredu Magdalena Parat.

Istaknula je tendenciju otvaranja natječaja za nabavu opreme za javne sustave navodnjavanja, kao i donošenje programa upravljanja i održavanja sustava. Podsjetila je kako je na posljednje održanoj sjednici Županijske skupštine VSŽ donesen varijabilni i fiksni trošak za korisnike sustava.

Fiksni trošak iznosi 63,00 eura po hektaru godišnje, a varijabilni 0,18 eurocenti po kubiku vode,

istaknula je.

Osim izgrađenih sustava u fazi  projektiranja su i dodatna dva Sustava navodnjavanja (Tovarnik i Grabovo II) čime bi pokrivenost Vukovarsko-srijemske županije pod sustavima navodnjavanja iznosila nešto više od 5.500 hektara.

Ovo je jedna odlična priča u suradnji s VSŽ-a. Proizvodnja crvenog luka nama osigurava dovoljne količine prinosa i kvalitete, kako bismo ispunili naše skladišne kapacitete koje imamo u Lipovcu, a koji su ujedno jedni od najvećih u regiji,

zaključili su iz PIK Vinkovci Plus d.o.o.