U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao nacionalne kontakt točke organizirana je “Life regionalna radionica” koja je održana u Osijeku. Na radionici su sudionici upoznati sa programskim područjima te načinom financiranja projekata iz zaštite okoliša i prirode iz programa LIFE. LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

LIFE program ima za cilj doprinijeti održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti. 

LIFE je započeo još 1992. (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 i LIFE+: 2007-2013) od kada je sufinancirano 4.171 projekata za zaštitu okoliša i klime s otprilike 3,4 milijardi eura. Okoliš i Klimatske aktivnosti za programsko razdoblje 2014. – 2020. je osiguran budžet u iznosu od 3,46 milijarde eura.

Potprogram OKOLIŠ ima tri prioritetna područja:

Okoliš i učinkovitost resursa (demonstracijski; pilot)

Priroda i biološka raznolikost (najbolje prakse; demonstracijski; pilot) Upravljanjem okolišem (Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija)

Potprogram KLIMATSKE AKTIVNOSTI ima tri prioritetna područja:

Ublažavanje klimatskih promjena (najbolje prakse; demonstracijski; pilot) Prilagodba klimatskih promjenama (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
Upravljanje i informacije na području klime(Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija)

Ukupni proračun namijenjen financiranju projekata iz potprograma Okoliš je 1.1 milijarda Eura, a za potprogram Klimatske aktivnosti 0,36 milijuna Eura

Za vrijeme trajanja prvog višegodišnjeg programa rada (2014 -2017), najviša stope EU sufinanciranja je 60% prihvatljivih troškova, osim za prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ gdje je moguće i do 75% za projekte koji se bave prioritetnim staništima ili vrstama u svrhu provedbe Direktive 92/43/EEZ ili vrstama ptica koje prioritetom za financiranje smatra Odbor za prilagođavanje tehničkom i znanstvenom napretku.

Na radionici je bilo 50 sudionika. Ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Nataša Radojčić, univ.spec.oecol., voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode je bila nazočna na regionalnoj radionici.