U organizaciji Javne ustanove Parka prirode Kopački rit održan je 5. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit jučer, danas, sutra, 2016.“ u Parku prirode Kopački rit 29. i 30. rujna, 2016. godine, u Kompleksu Dvorac Tikveš. Na simpoziju su predstavljena istraživanja i djelatnosti koje se provode u Kopačkom ritu ili su vezana za njega i njegovu okolicu. Obrađene teme su rezultati znanstvenih istraživanja u Parku prirode „Kopački rit“ ili obrađene teme s područja zaštite prirodne i kulturne baštine te održivog korištenja prirodnih resursa, a koje se dotiču šireg prostora Baranje i istočne Hrvatske.

Ciljevi Simpozija:

Povezivanje i promicanje interdisciplinarnog i inovativnog pristupa u zaštiti prirode, te dobrobiti i koristi koje ona donosi kroz suradnju s dionicima i korisnicima prostora pri održivom gospodarenju prirodnim resursima u svrhu poboljšanja konkurentnosti te općeg razvitka društva.

Na simpoziju su održana 34 usmena znanstvena priopćenja i 4 posterska izlaganja.  Ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Nataša Radojčić, voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša i prirodu održala je prezentaciju na temu Procjena utjecaja invazivnih biljnih vrsta u Kopačkom ritu.

Rezultati istraživanja u obliku sažetaka su objavljeni u Zborniku sažetaka navedenog simpozija.