Danas je u organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije i Udruge uzgajatelja koza i ovaca Vukovarsko-srijemske županije, u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održan skup članova i prijatelja spomenute udruge na temu „Hrvatsko ovčarstvo i kozarstvo i europske perspektive, s posebnim naglaskom na mogućnosti korištenja potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.“. Gosti skupa i predavači su bili pomoćnik ministra poljoprivrede dr. sc. Zdravko Barać i viša stručna suradnica u Odjelu za ovčarstvo  i kozarstvo Hrvatske poljoprivredne agencije Tatjana Sinković.

Gospodin Barač je izvijestio o trenutnom stanju ovčarstva i kozarstva u Republici Hrvatskoj te ustvrdio da ovaj dio stočarstva nije pretrpio tako velik gubitak kao svinjogojstvo i mliječno govedarstvo, odnosno potvrdio je da je zadržana proizvodnja koja se oporavila nakon Domovinskoga rata. Kako potražnja za ovčjim i kozjim proizvodima stalno raste, a kako Slavonija i Srijem obiluju stočnom hranom nema razloga suzdržavati se od proširenja ove proizvodnje poglavito na malim i srednjim gospodarstvima. Pritom je naglasio da upravo mali i mladi poljoprivrednici mogu uspješno kandidirati na Mjeru 6. Programa ruralnoga razvoja o čemu je potanko, nakon njegova izlaganja, prezentirala gospođa Sinković. U široj raspravi koja je uslijedila postavljen je niz upita, a ohrabrujuće je bilo očitovanje gospodina Batakovića čije je gospodarstvo iz Mikluševaca upravo prošloga tjedna dobilo potvrdu o uspješnom kandidiranju na Mjeru 6. te će biti u prilici svoju kozarsku proizvodnju značajno unaprijediti kupovinom poljoprivrednih strojeva i zemljišta  uz potporu EU.

Skup je zaključen dogovorom da će svi ovčari i kozari u našoj županiji uskoro na svoje adrese primiti sve akte koje je donijela obnoviteljska skupština Udruge, te uz to zapisnike, očitovanja, pristupnicu i uplatnicu za članarinu jer nakane Udruge su biti vrlo zauzeta oko promicanja interesa svojih članova, u prvom redu u ostvarenju potpora iz EU fondova, ali i u organiziranju i unapređenju proizvodnje i trženja ovčarskih i kozarskih proizvoda. Kako je jedna od aktivnosti i posjeta gospodarstvu koje je ostvarilo EU potporu, radi spoznaje dobre prakse, očekuje se skori prijedlog od HPA ili drugih tijela koja su aktivna u ovom sektoru i realizacija te nakane.