15.12.2016-Ivankovo, 16.12.2016 Vinkovci

Danas je u Ivankovu održani prvi dio dvodnevnog radnog sastanka DR SHARE – za prikupljanje i usporedbu DRR podataka. 

Sve prisutne dionike i partnerske organizacije ispred Vukovarsko-srijemske županije pozdravili su zamjenici župana Zdravko Kelić i Đorđe Ćurčić gdje su posebnu pažnju usmjerili prema dalnjoj budućoj suradnji u vidu novih projekata, a sve u cilju iskorištavanja  sredstva koja se nude iz fondova EU, što će u konačnici rezultirati jačom  međunarodnom suradnjom.

Tema prvog djela radnog sastanka bila je priprema terena za izradu softverske aplikacije koja će pratiti ustrojstvo civilne zaštite u državama (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina) te omogućavati evidenciju ključnih sastavnica u sklopu civilne zaštite fizičkih i pravnih osoba, kao i materijalno-tehničkih dobara. Takva softverska aplikacija činiti će temelj za buduću razmjenu podataka između partnerskih država, koji su potrebni u  kriznim situacijama, a sve s ciljem dobivanja odnosno ostvarivanja adekvatne pomoći.  

Na drugom dijelu radnog sastanka projekta DR SHARE koji je održan 16.12.2016 u prostorijama Agencije za razvoj VSŽ Hrast d.o.o. bilo je riječi o matričnom sustavu definiranja rizika sa strane prihvatljivosti/neprihvatljivosti uzročno-rizičnih posljedica.

Kao kratki podsjetnik projekt DR SHARE je sufinanciran  iz EU fondova te je ukupna vrijednost projekta iznosi 281.222,00 EUR. Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a partneri na projektu su ispred Hrvatske: AR VSŽ Hrast d.o.o, DUZS ispred Srbije: Fond ”Evropski polsovi” AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, te ispred Bosne i Hercegovine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije .

Cilj projekta je planiranje kvalitete i pravovremena provedba svih projektnih aktivnosti uključujući razvoj IT alata koji će omogučiti standardizaciju podataka te olakšati daljnja postupanja u kriznim situacijama.

Sastanku su ispred Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove sudjelovale v.d. pročelnice Kristina Bilić te zamjenica pročelnice Zrinka Čobanković.