U prostorijama Gimanzije Vukovar održan je sastanak kooperativnog tima projekta RECALL, na kojem su predstavnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta iz Zagreba izv.prof.dr.sc. Snježana Mihalić Arbanas doc.dr.sc. Martin Krkač,  predstavili prve rezultate iz Ugovora o aktivnom monitoringu pilot područja Gimnazija Vukovar.

Profesorica Mihalić Arbanas je naglasila da će se kroz projekt dobiti dio dokumentacije potrebne za potpuno saniranje zgrade gimanzije, te kroz monitoring podaci za sustav ranog upozoravanja. Također, organizirati će se i predavanja za učenike u kasnijoj fazi projekta.

Dogovorene su i lokacije za postavljanje nove opreme za monitoring, kao i vrsta uređaja koja se još mora nabaviti.

Podsjetimo, Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s partnerima: Pokrajinom Vicenza – Italija, Sveučilištem u Debrecenu – Mađarska, Regijom Zapadna Makedonija – Grčka i Geološkim institutom Slovenije –  Slovenija, aktivno provodi projekt „RECALL – Zajedno protiv lokalnih klizišta“.

Projekt je financiran od strane Europske komisije (DG ECHO) u okviru Programa Civilna zaštita iz područja Projekti prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i onečišćenja mora za 2014. godinu. Glavni cilj projekta je razviti učinkovitu i djelotvornu metodologiju za analizu rizika, teritorijalnog praćenja, prikupljanje podataka, analizu troškova za mjere prevencije i najbolju raspodjelu proračuna na lokalnoj razini.