DUBROVNIK – Vlada Republike Hrvatske zajednički s Europskom komisijom organizirala je 1. godišnji forum Strategije EU za Jadransko jonsku regiju (EUSAIR). Riječ je o događaju koji će se održava u Dubrovniku 12. i 13. svibnja 2016. godine. Forum okuplja ministre iz svih 8 država sudionica Strategije, povjerenike i predstavnike EK, nadležna ministarstava RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave, obrazovne i znanstveno-istraživačke institucije, privatni sektor te druge zainteresirane dionike.

Strategija EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) je oblik suradnje država članica i nečlanica EU, a koja predstavlja integrirani okvir suradnje za zajedničke izazove s kojima se ove zemlje suočavaju. Države sudionice Strategije ujedno su i države Jadransko-jonske inicijative (JJI): Hrvatska, Italija, Grčka, Slovenija, Srbija, BiH, Crna Gora i Albanija.

Hrvatska trenutačno predsjedava Jadransko-Jonskom inicijativom, a ujedno je i supredsjedatelj Strategije za Jadransku i Jonsku regiju (EUSAIR) koju je Europsko vijeće potvrdilo u listopadu 2014. godine kao treću takvu EU makro-regionalnu strategiju nakon  Strategije EU za baltičku regiju (2009.)  i Strategije EU za dunavsku regiju (2011.). Cilj ovog Foruma je donošenje dubrovačke deklaracije kako bi se iskoristili EU fondovi, osobito za projekte koje sami nositelji ne bi mogli provesti.

Na ovom važnom događaju delegaciju Vukovarsko-srijemske županije predvodili su v.d. pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Kristina Černok i zamjenica pročelnice Zrinka Čobanković te ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. direktorica Gabrijela Žalac i voditelj Odjela za poduzetništvo i privlačenje investicija Goran Koprivnjak.