U Vukovaru je održana promotivna konferencija projekta „ RECALL-Zajedno protiv klizišta“, kako bi se šira javnost upoznala s projektom i projektnim aktivnostima, kojeg aktivno provodi Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s partnerima: Pokrajinom Vicenza – Italija, Sveučilištem u Debrecenu – Mađarska, Regijom Zapadna Makedonija – Grčka i Geološkim institutom Slovenije –  Slovenija.

Nazočne je pozdravio Zdravko Kelić, zamjenik župana, koji je tom prigodom istaknuo veliko značenje projekta za Gimnaziju Vukovar i za Vukovarsko-srijemsku županiju. Naglasio je da su projektne aktivnosti trenutno na svom vrhuncu, u srpnju počinju radovi na instalaciji mjernih uređaja na pilot području, provodi se aktivan monitoring klizišta, a  Kooperativni tim je odradio prvi trening u sklopu projekta.

Uvodnu prezentaciju o samom projektu je održala Helena Valentić, viša savjetnica UO za međunarodnu suradnju i EU poslove, te istaknula kako je pilot područje Gimnazije Vukovar specifično kako u pogledu klizišta tako i sa sigurnosnog aspekta. Kroz ovaj projekt će se odraditi kvalitetan monitoring i mjerenja koja će poslužiti kao podloga za prijavu pilot područja na buduće natječaje, kako bi se putem EU fondova  financirala cjelokupna obnova Gimnazije. Ivan Kubiček, asistent na projektu, predstavio je rad Kooperativnog tima projekta RECALL. Kooperativni tim čine predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, Stožera za civilnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazije Vukovar, Građevinskog fakulteta iz Osijeka, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta iz Zagreba, te braniteljske zadruge „Aktivan život“. Glavni cilj kooperativnog tima je osigurati periodičan monitoring posljednjih dostignuća i stanja pilot područja te analizu primijenjenih  (pojačanih) mjera i moguće pogoršanje stanja pilot područja, koje može dovesti do viših troškova u slučaju da klizišta nisu tretirana na pravilan način. Zahvalio je svima na angažmanu i suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom.

Profesor Krunoslav Minažek s Građevinskog fakulteta u Osijeku, predstavio je dosadašnja mjerenja i opažanja pilot područja Gimnazije Vukovar. Istaknuo je velik značaj predstojećih radova, koji će dati potpuniju sliku stanja klizišta i samog objekta, te će se na temelju toga moći predvidjeti buduće potrebne radove koji će riješiti problem klizišta i same građevine.

Kelić je na kraju konferencije istaknuo kako trebamo iskoristiti priliku koja nam se pruža kroz EU projekte, posebno s temom zaštite i spašavanja, gdje smo jedna od rijetkih županija koja se „specijalizirala“ za ovakvu vrstu projekata, koji su dobro prepoznati i značajni za širu zajednicu.