Projekt krajobraznog uređenja značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ u Natura 2000 ekološkoj mreži Vukovarsko-srijemske županije – Spačvanskom bazenu, odvija se po utvrđenim rokovima. Nakon provedbe javnog natječaja za odabir izvođača građevinskih radova koji će se vršiti na prostoru zaštićenih područja prirode, izvršeno je u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode otvaranje prispjelih ponuda. Odlukom povjerenstva koje se sastoji od djelatnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Maria Raguža, višeg stručnog savjetnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, za izvođača građevinskih radova na Projektu krajobraznog uređenja zaštićenih područja odabrana je na osnovu najpovoljnije ponude tvrtka „IZGRADNJA-VVK d.o.o.“ Projekt se financira iz NIP ( EU Natura 2000 Integration Project) petogodišnjeg programa.