Značaj seoske lastavice ( Hirundo rustica L.kao prirodnog regulatora brojnosti muha i drugih letećih kukaca na seoskim gospodarstvima koja se u većoj ili manjoj mjeri bave uzgojem goveda, povećao se pojavom opasnosti od Bolesti kvrgave kože. Bolest se prenosi muhama i komarcima kojima se lastavica hrani i prirodno regulira njihovu populaciju, međutim gniježđenje lastavica na seoskim gospodarstvima nije uspješno kao ranije čemu može biti razlog korištenje  kontaktnih insekticida za suzbijanje muha i letećih kukaca širokog spektra djelovanja u objektima za smještaj i držanje životinja. Mario Raguž, djelatnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije zabilježio je prilikom terenskog rada slabu uspješnost gniježđenja seoskih lastavica na koju nisu imale utjecaj nepovoljne  klimatske prilike. Poremećajem prirodne ravnoteže došlo je do pretjeranog množenja kukaca koji su ujedno i prijenosnici bolesti, ali na žalost, korišteni kontaktno toksični insekticidi nisu se pokazali kao učinkovitim rješenjem suzbijanja ovih prijenosnika.