U spomen na tragični događaj nezapamćen u novijoj hrvatskoj povijesti, 22. rujna se obilježava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Naime, 22. rujna 1999. godine na Općinskom sudu u Zagrebu održana je brakorazvodna parnica, na kojoj je Mato Oraškić ubio sutkinju Ljuljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić, a sudsku zapisničarku Stanku Cvetković teško ranio. Osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama podsjetnik je na potrebu stalnog osvještavanja problema nasilja nad ženama, a ove godine poseban naglasak je stavljen na podatke koji pokazuju da je nasilje nad ženama u vrijeme pandemije COVID-19 nažalost u porastu.

Iako po podacima policije nema značajnog porasta broja prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, iskustvo nevladinih udruga koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava govore drugačije, posebno organizacije koje imaju savjetovališta i skloništa.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na području Vukovarsko-srijemske županije u prvih 8 mjeseci zabilježen je porast  prekršajnih prijava nasilja u obitelji od 6%. Zabilježen je porast i u kaznenim prijavama nasilja u obitelji te je tijekom cijele protekle godine bilo 14 kaznenih prijava, ove godine tijekom 8 mjeseci zabilježeno ih je 16.

Također, ove crne statistike prati i povećani broj osoba koje se javljaju u Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja na području Vukovarsko-srijemske županije čiji su kapaciteti trenutno u potpunosti popunjeni, te su u situaciji da i ne mogu prihvatiti sve koji im se jave.

Stoga Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama podsjeća sve da nasilje nad ženama nije ničija „privatna stvar“ i ne rješava se unutar četiri zida, nego je to ozbiljan društveni problem koji zahtjeva ozbiljne mjere prevencije, rehabilitacije i sankcija.