Državni arhiv u Vukovaru i Franjevački samostan sv. Filipa i Jakova u Vukovaru nakon gotovo 300 godina od osnutka Franjevačkog samostana u Vukovaru zajednički su tiskali knjigu „Kronika Franjevačkog samostana u Vukovaru“, Knjiga I, 1722. – 1780.

Održano je medijsko i on-line predstavljanje knjige u dvorani vukovarskog Franjevačkog samostana, na kojoj je nazočio župan Božo Galić, te se obratio prigodnim riječima naglasivši ulogu samostana u vjerskom i društvenom životu stanovnika, ne samo na području Vukovara već i tadašnje Srijemske županije.

O knjizi su govorili nadbiskup đakovačko-osječki mons.dr.sc. Đuro Hranić, ispred Državnog arhiva u Osijeku i predsjednik Hrvatskog arhivističkoga društva dr.sc. Dražen Kušen, ispred Instituta „Ivo Pilar“ dr.sc. Dražen Živić, gvardijan Franjevačkog samostana i župnik fra Ivica Jagodić te ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez.

Riječ je o povijesnom izvoru dragocjenom za istraživanje vjerskih i društvenih prilika u Vukovaru u 18. stoljeću. Kronika u tom smislu prati vukovarsku prošlost od oslobođenja Srijema i Slavonije krajem 17. i početkom 18. stoljeća od vlasti Osmanlija do smrti Marije Terezije 1780. Izvornik Kronike čuva se u muzeju Franjevačkog samostana u Vukovaru.

Veliko je to djelo u kojem je prepisano i prevedeno s latinskog na hrvatski jezik cca 350 kartica (stranica) teksta izvornika, a s popratnim sadržajem je na 500 stranica. Uz uredničku riječ izrađena su kazala, te je izdanje opremljeno ostalim znanstvenim aparatom (izvori i literatura, arhontologija, mjere, kronologija, životopisi franjevaca spomenuti u kronici, prijevodi sažetaka na engleski i njemački jezik).

Cilj izdanja je doprinijeti daljnjem istraživanju novovjeke zavičajne prošlosti Vukovara i vukovarsko-srijemskog kraja, te je ovo izdanje jedno od vrijednih i najstarijih sačuvanih arhivskih izvora s područja Srijema.

Tiskanje knjige sufinancirala je i Vukovarsko-srijemska županija.