Danas je u Vinkovcima u velikoj županijskoj vijećnici u organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije održan radni sastanak s temom Predstavljanje Programa za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Radnom sastanku su se u velikom broju odazvali predstavnici institucija, ustanova i agencija, poduzetnici iz sektora poljoprivrede, predstavnici i članovi udruga i zadruga poljoprivrednih proizvođača i poljoprivrednih klastera, mladi nositelji poljoprivrednih gospodarstava, kandidati i kandidatkinje na izboru Zlata vrijedan i Najuzornija seoska žena te ostali.

Nazočne je pozdravio župan Božo Galić koji je istaknuo poljoprivredu kao najvažniju gospodarsku granu u našoj Županiji, izuzetnu važnost institucionalne potpore svim poljoprivrednim proizvođačima i uvezivanje sa velikim trgovačkim društvima u partnerske odnose.

Zatim je pročelnik Upravnog odjela Andrija Matić nazočne upoznao sa planom razvoja poljoprivrede i oživljavanja sela u četiri segmenta kao što su  investicije i razvoj, mladi u ruralnom prostoru, udruživanje te financijski instrumenti i institucije. Raditi će se na izmjenama zakona o poljoprivredi, donijeti novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, novi zakon o šumama, kvalitetnije definirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pojednostaviti i olakšati kandidiranje na mjere Ruralnog razvoja, institucionalno pomagati manje proizvođače i poticati njihova udruživanja, razvijati šumarski sektor, poticati radno intenzivnije kulture, zaštite domaćih proizvoda, navodnjavanja što većih poljoprivednih površina, osnivati centre kompetencija, a sve navedeno mora biti popraćeno sa stvarnom i fiskalnom decentralizacijom i davanjem većih ovlasti i mogućnosti županijama.

Cilj ovoga skupa bio je upoznati zainteresirane iz sektora poljoprivrede sa programima za poljoprivredu i ruralni prostor koje provodi Vukovarsko-srijemska županija, ali isto tako i s programima za naredno razdoblje s posebnim osvrtom na potpore u smislu boljega organiziranja poljoprivrednih proizvođača, trženja, kao i uspješnijega kandidiranja na EU izvore.