Katastrofalna poplava koja je prije dvije godine zahvatila prostor Vukovarsko-srijemske županije nanijela je veliku materijalnu štetu stanovništvu ali i strogo zaštićenim životinjskim vrstama. Populacija bijele rode koja je životno vezana uz ljudska naselja zahvaćena poplavom, također je pod izravnim utjecajem nastalih šteta.  Nakon propalog gniježđenja u godini poplave, kuće na kojima su se nalazila gnijezda bijele rode su određene za rušenje i obnovu čime se smanjio broj gnijezda i populacija ove strogo zaštićene vrste. Kao kompenzacijsku mjeru, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije postavila je nosive platforme za gnijezda bijele rode u naseljima pogođenim poplavom  kako bi  ponovno naselile  prostor na kojem su ranije obitavale. Platforme su postavljene na betonske nosive stupove električne mreže u neposrednoj blizini obnovljenih kuća na kojima se ranije nalazilo gnijezdo. Ukupno osam platformi postavljeno je u Gunji, Račinovcima i Rajevom Selu uz nadzor Maria Raguža, voditelja projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“.