Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu održan je sastanak predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i djelatnika fakulteta. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj suradnji između fakulteta i županije, a posebno o suradnji u okviru projekta „RECALL-Zajedno protiv klizišta“.

Dekan Zoran Nakić  izrazio je zadovoljstvo sa dosadašnjim radom, te naglasio kako postoji puno  tema na koje bi se suradnja mogla proširiti, budući je područje djelovanja fakulteta vrlo široko i zanimljivo. Ovom prigodom potpisan je i Sporazum o suradnji između RGN fakulteta i Vukovarsko-srijemske županije na provedbi aktivnosti u okviru projekta „RECALL – Zajedno protiv klizišta“, te Ugovor o aktivnom monitoringu klizišta, temeljem kojeg će predstavnica RGN fakulteta profesorica Snježana Mihalić Arbanas, zajedno sa suradnicima, odraditi širok spektar aktivnog monitoringa klizišta Gimnazije Vukovar. Profesorica Mihalić je zatim predstavnike VSŽ upoznala s nekim oblicima monitoringa koje oni trenutno provode i s mogućnostima koje takav monitoring pruža za kvalitetno praćenje klizišta.

Predstavnici VSŽ, Helena Valentić, viša savjetnica UO za međunarodnu suradnju i EU poslove i Hrvoje Radman, viši savjetnik specijalist UO za međunarodnu suradnju i EU poslove, zahvalili su se na prijemu i suradnji i naglasili kako je ovo partnerstvo temelj budućih uspješnih zajedničkih projekata.