U novim prostorima Građevinskog fakulteta u Osijeku danas je potpisan je Sporazum o suradnji između fakulteta i naše županije na provedbi aktivnosti u okviru projekta “RECALL – Zajedno protiv klizišta”, te Ugovor za instalaciju mjernih uređaja i geotehnička mjerenja za potrebe projekta RECALL.

Prigodom potpisivanja se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj suradnji između fakulteta i županije, a posebno o suradnji u okviru projekta „RECALL-Zajedno protiv klizišta“.

Dekan Damir Varevac izrazio je zadovoljstvo sa dosadašnjim radom, te posebno naglasio zadovoljstvo da fakultet i županija surađuju na jednom EU projektu. Temeljem potpisanih ugovora i sporazuma predstavnik fakulteta profesor Krunoslav Minažek, zajedno sa suradnicima, će voditi brigu o instalaciji mjernih uređaja na Gimanziji Vukovar, koja je područje gdje se provodi projekt na našoj županiji.

Predstavnici VSŽ, Kristina Černok, v.d. pročelnice UO za međunarodnu suradnju i EU poslove i Hrvoje Radman, viši savjetnik specijalist UO za međunarodnu suradnju i EU poslove, zahvalili su se na prijemu i suradnji i naglasili kako je ovo partnerstvo temelj budućih uspješnih zajedničkih projekata.