Na sastanku se u uvodnom dijelu ukratko predstavio proces pripreme prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i naglasio se značaj održavanja konzultacija na kojima je cilj dobiti prave informacije i mišljenja tijela vezano za definiranje sadržaja strateške studije.

Na održanim konzultacijama je bilo nazočno 32 sudionika, iz Upravnog odjela prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša bili su nazočni Nataša Radojčić, univ.spec.oecol., voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša i prirode i Goran Lazarević, viši stručni referent za prostorno uređenje i gradnju  

Također, na konzultacijama su bili nazočni Jelena Fressl, dipl.ing.biol. predstavnica ovlaštenika, tvrtke Dvokut ECRO d.o.o., predstavila kratku analizu problematike stanja okoliša u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Naglasila je, da se Strateška procjena radi za cijeli plan, ne samo za njegove izmjene i dopune. Nakon toga je ukratko prikazala pregled potencijalnih utjecaja na okoliš, koji se mogu očekivati od provedbe prostornog plana. Na kraju je napravila pregled sastavnica okoliša, kojima bi trebalo u strateškoj studiji dati veći naglasak. Matjaž Harmel,dipl.ing.-Zavita d.o.o., predstavnici Zavoda za prostorno planiranje d.d. iz Osijeka koji predstavili ključne izmjene i dopune prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, predstavnici  Zavoda za prostorno planiranje VSŽ.

Na kraju sastanka je Nataša Radojčić ukratko predstavila, koji su daljnji koraci u pripremi strateške studije i zamolila sva tijela da u roku – to je do 3. lipnja pošalju njihova mišljenja o sadržaju strateške studije, kako bi mogli u zadanim rokovima donijeti Odluku o sadržaju strateške studije i početi sa njenom izradom.