Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i  dalje obilazi pružatelje socijalnih usluga u domovima u sustavu socijalne skrbi, u nadzoru provođenja Uputa.

U današnjem nadzoru izvršen je nadzor u 5 obiteljskih domova za starije i nemoćne osobe i jednom županijskom domu za starije i nemoćne osobe. Tim za kontrolu provedbe Upute u pet dana obišao je 31 ustanovu socijalne skrbi, a sa sutrašnjim obilaskom planira se završiti prvi krug kontrole provedbe Upute. Iz zapisnika sa terena vidljiva su tek nešto manja odstupanja u provođenju Upute što je svakako za pohvalu, budući da se vlasnici domova pridržavaju mjera i brinu o sigurnosti svojih korisnika, koji su najugroženija skupina.

Tim za kontrolu provedbe Uputa nastavlja i dalje sa nadzorom po planu kako je dogovoreno na koordinaciji tima.