Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije je, u suradnji s nositeljem projekta  „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, II. faza“, Poljoprivredno šumarskom školom Vinkovci organizirala i održala početnu konferenciju za navedeni projekt.  S obzirom na epidemiološku situaciju početna konferencija održana je online, a na  istoj se prisutnima  obratio Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, bivši pomoćnik ministrice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo kao i ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Ilija Cota. Svim partnerima i ostalim sudionicima konferencije projekt su predstavile ravnateljica Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci Ružica Zucić te voditeljica projekta iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Danijela Barišić.

Projekt „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, II. faza“ vrijednosti 35.910.395,54 kune u 100% iznosu sufinanciran je sredstvima EU kroz poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“. Projekt je započeo s provedbom 03. srpnja 2020. godine, a trajanje istog je 42 mjeseca.

Uz nositelja projekta, na projektu kao partneri sudjeluju ranije spomenuta Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, te Vukovarsko-srijemska županija, Srednja škola Ilok, Obrtničko-industrijska škola Županja, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Vinka plus d.o.o.

Cilj projekta je razviti i kontinuirano pružati kvalitetne i inovativne programe strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, kao i educirati odgojno-obrazovne radnike kroz aktivnosti jačanja njihovih kompetencija. Kroz projekt će prijavitelj i partneri izrađivati standarde zanimanja te modernizirati kurikulume i programe za odrasle polaznike, nabaviti će se specijalizirana oprema za strukovne škole te definirati model funkcioniranja Centra kao i provesti intenzivna promotivna kampanja, razvijati će se i provoditi programi strukovnog obrazovanja odraslih, kao i stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

Projekt „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, II. faza“ nastavak je prve faze projekta kroz koji će se nadograditi postojeći prostor Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci te provesti rekonstrukcija prostor Srednje škole Ilok. Vrijednost bespovratnih sredstava prve faze projekta iznosi 29.839.322,41 kunu. Ukupan iznos prve i druge faze projekta je 65.749.717,95 kuna.

Nadograđeni prostora Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci ukupne površine od 1.500 metara kvadratnih sadržavat će pedološki praktikum te praktikume za preradu i doradu voća i povrća, agromelioraciju, agro praktikum, povrćarsko cvjećarski praktikum, IN VITRO praktikum, učionice, kabinete, konferencijsku dvoranu te ostale prostore potrebne za rad s učenicima. Srednja škola Ilok će kroz projekt rekonstruirati zgradu kušaonice vina te zgradu biotehnološkog laboratorija za kulturu tkiva sa staklenikom i dva plastenika.

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (Agencija) trenutno sudjeluje u provedbi 26 projekata ukupne vrijednosti  237.884.592,40 kn kuna, a uz projekte „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi I. i II. faza“ jedan od značajnijih projekata Agencije je „ESI fondovima do održivog razvoja VSŽ II“ ukupne vrijednosti 26.134.715,81 kunu kroz koji su joj osigurana sredstva za financiranje rada do 2023. godine. Upravo kroz ovaj projekt Agencija bez naknade pruža stručnu pomoć javnopravnim tijelima  i javnim ustanovama s područja županije u pripremi i provedbi projekata, izrađuje županijske razvojne dokumente te provodi informativne i edukativne aktivnosti za korisnike EU fondova. Projektom se potiče jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora i djelatnika javnopravnih tijela s područja županije. Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, u omjeru 85% bespovratna sredstva, 15% sufinanciranje osnivača – Vukovarsko-srijemske županije.

Agencija također ima vrlo aktivnu ulogu u pripremi i provedbi projekata koji su prijavljeni u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Kroz navedeni Poziv, financira se 10 projekata ukupne vrijednosti 13.658.928,40 kuna od čega bespovratna sredstva čine 12.710.144,69 kuna.