Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i  nastavlja sa svojim aktivnostima obilaska pružatelja socijalnih usluga u domovima u sustavu socijalne skrbi.

Do sada je tim za kontrolu provedbe Uputa obišao 22 doma/ustanove pružatelja socijalnih usluga iz sustava socijalne skrbi u kojima je prema analizama zapisnika sa terena vidljivo da postoje tek manja odstupanja u provedbi Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.

Tim za kontrolu provedbe Uputa nastavlja i dalje sa svojim poslom radom te se planira da će do kraja tjedna biti izvršena kontrola svih pružatelja socijalnih usluga u domovima u sustavu socijalne skrbi.