Danas je u Vinkovcima u Velikoj županijskoj vijećnici održana Osnivačka sjednica Partnerskog vijeća za područje Vukovarsko srijemske županije.

Ispred Vukovarsko srijemske županije sve nazočne je pozdravio župan Božo Galić.

Tema sjednice bilo je usvajanje Poslovnika o radu Partnerskog vijeća, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća te izvještaj o do sada napravljenim aktivnostima vezano za izradu Županijske razvojne strategije.