Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi obišao je sve pružatelje socijalnih usluga u  sustavu socijalne skrbi, u nadzoru provođenja Uputa.

Nadzorom je obuhvaćeno ukupno 40 pružatelja socijalnih usluga na području Vukovarsko-srijemske županije. Prilikom nadzora uočena su manja odstupanja u provođenju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi što je svakako pohvalno i odgovorno ponašanje svih pružatelja socijalnih usluga kao i samih korisnika. Također, uočeno je i nekoliko nepravilnosti koje nisu u skladu sa Rješenjima koja su izdana pružateljima socijalnih uslugu. 

O svim nepravilnostima Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi obavijestiti će koordinatoricu, Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije kao i nadležno Ministarstvo.