U maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima danas je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije. Sjednicu je otvorio predsjednik Županijske skupštine Antun Žagar koji je predsjedavao sjednicom do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Za predsjednicu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije izabrana je Ivona Šebalj, a za zamjenika predsjednice izabran je Josip Babić.

Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije s ciljem uključivanja mladih u javni život na području županije.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih i o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela Vukovarsko-srijemske županije koji su od interesa za mlade. Savjet mladih aktivno sudjeluje u iniciranju, izradi i praćenju provedbe Županijskog programa djelovanja za mlade, te skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima bitnim za unapređenje položaja mladih.

Postupak izbora Savjeta mladih pokrenula je Županijska skupština Javnim pozivom 01. veljače 2016. Godine, drugog ponovljenog Javnog poziva od 06. travnja 2016. Te dopunskog roka od 20. svibnja 2016., koje je u ime Skupštine objavio Odbor za izbor i imenovanje u lokalnim i javnim glasilima, te na web stranici Županije. Za savjet su mogle biti predložene osobe starosne dobi od 15. do 30. godine, s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije.

Pravo predlaganja kandidata imale su udruge mladih koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studenski zborovi  i drugi oblici organiziranja mladih registriranih na području Vukovarsko-srijemske županije.